REVENUE STAMPS

Home (Back to the Main Menu)

Introduction

Forerunners
World War I Austrian occupation
World War I German occupation
Polish Korps in Russia 1918
Provincial issues...
General duty...
Unemployment relief (Pomoc bezrobotnym)
Poor relief (Na biędnych)
Court delivery fee (Za doręczenie)
Consular fee (Opłata konsularna)
Notary fee (Opłata Notarialna)
Slaughterhouse tax (Podatek od uboju)
Bill of lading (Przewozowego)
Judicial tax (Opłata sądowa)
Statistics fee (Opłata statystyczna)
Tobacco
Skarb narodowy (Na zakup złota i srebra)
Generalgouvernement...
Municipal issues...
Danzig...
Upper Silesia...