Warsaw Uprising

Fischer I-X | Issued August 1944

The first overprint issue was not brought into postal circulation.

I
GG 72
6 groszy
brown

II
GG 73
8 groszy
dark blue

III
GG 74
10 groszy
green

IV
GG 75
12 groszy
dark violet

V
GG 76
16 groszy
dark orange

VI
GG 77
20 groszy
sepia

VII
GG 78
24 groszy
brown red

VIII
GG 79
30 groszy
dark lilac

IX
GG 81
40 groszy
ultramarine

X
GG 86
1.00 złoty
dark grey

Translations

Poczta Polowa 1-VIII-1944 Warszawa = Fieldpost 1 August 1944 Warsaw.

Resources

Warsaw Uprising
Home Army