Historic Polish cities Part 1

Fischer 1044-1061 | Michel 1188-1196 | Scott 947-955 | Year of issue 1960 | People's Republic of Poland

1044
1045
1046
Gniezno
Kraków
Warszawa

1047
1048
1049
Poznań
Płock
Kalisz

1050
1051
1052
Frombork
Puck
Słupsk

1053
1054
1055
Gdańsk
Wrocław
Szczecin

1056
1057
1058
Opole
Kołobrzeg
Legnica

1059
1060
1061
Katowice
Łódź
Wałbrzych


ND1054


Blackprint of souvenir sheet 1054
At the European sport-philatelic exhibition in Wrocław in 1963, Fischer 1054 was used in a souvenir sheet.

Translations

Czarnodruk z serii znaczków historyczne miasta Polski = Blackprint of a series of stamps of historic Polish cities.
Europejska wystawa znaczków sportowych - Wrocław 1963 = European exhibition of sport stamps - Wrocław 1963.
Tysiąclecie Państwa Polskiego = Thousand years of the Polish state.
Trzy stolice polski na znaczkach pocztowych = Three centuries of Poland on postage stamps.
Wystawa filatelistyczna Polska 1000 = Philatelic exhibiton Poland 1000.
Cena = Price.

Relevant pages

Fischer 1084-1085

Resources

List of cities in Poland

Gniezno
Kraków
Warszawa (Warsaw)
Poznań
Płock
Kalisz
Frombork
Puck
Słupsk
Gdańsk
Wrocław
Szczecin
Opole
Kołobrzeg
Legnica
Katowice
Łódź
Wałbrzych

First Day Covers


Fischer 1044-1061 FDCs