Famous Poles Part 1

Fischer 1088-1093 | Michel 1232-1237 | Scott 976-984 | Year of issue 1961 | People's Republic of Poland

1088
1089
Mieszko I
Kazimierz III Wielki

1090
1091
Kazimierz IV Jagiełłończyk
Andrzej Frycz Modrzewski

1092
1093
Mikołaj Kopernik
Tadeusz Kościuszko

Glossary

Mieszko I (935-992) The first Piast king.
Kazimierz III Wielki (1310-1370) Casimir III the Great, the last Piast king.
Kazimierz IV Jagiełłończyk (1427-1492) king Casimir IV the Jagiellonian.
Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) Political writer.
Mikołaj Kopernik (1473-1543) Astronomer (Copernicus).
Tadeusz Kościuszko (1746-1817) General, freedomfighter.

Relevant pages

Fischer 1164-1169
Fischer 1263-1266
Find other Polish stamps depicting Mikołaj Kopernik
Find other Polish stamps depicting Tadeusz Kościuszko

Resources

List of Poles

Mieszko I
Kazimierz III Wielki (Casimir the Great)
Kazimierz IV Jagiełłończyk (Casimir IV the Jagiellonian)
Andrzej Frycz Modrzewski
Mikołaj Kopernik (Copernicus)
Tadeusz Kościuszko

First Day Covers


Fischer 1088-1090 FDC


Fischer 1091-1093 FDC