Posthorns

Fischer Sheet 22 | Michel Sheet 24 | Scott 991-993a. SS | Year of issue 1961 | People's Republic of Poland

Conference of the ministries of Eastern European postal services.


Sheet 22
Posthorns

Translations

Organizacja Współpracy Łączności Krajów Socjalistycznych = Organization of Co-operation in Telecommunication.
Warszawa 1961 = Warsaw 1961.
Konferencja Ministrów Łączności = Conference of Telecommunication Ministers of Socialist Countries.
Warszawa - Czerwiec 1961 = Warsaw - June 1961.
CQ de SP (amateur short wave radio transmitters abbreviations) meaning: "General message from the short path".
PZKO (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy) = Polish cultural and educational associacion.
Dopłata na rzecz polskiego związku krótkofalowców = Surcharge for the Polish society for short wave transmitters.

Relevant pages

Fischer 1100-1102

Resources

Posthorn
Conference
Ministry (government department)
Eastern Europe
Mail
Telecommunication
Warsaw
Socialist state
Shortwave radio
Radio
Association

First Day Cover


Fischer sheet 22 FDC