PKO bank savings

Fischer 1117-1121 | Michel 1261-1265 | Scott 1013-1017 | Year of issue 1961 | People's Republic of Poland

The month of the bank savings.

1117
1118
Leaf
"Październik miesiąc oszczędności"
Honeybee (Apis mellifica) on a clover

1119
1120
Wood ant
(Formica rufa)
Red squirrel
(Sciurus vulgaris)


1121
Deposit book
"Książecka oszczędnościowa"

Translations

PKO (Powszechna Kasa Oszczędności) = General Savings Bank.
Październik miesiąc oszczędności = October, the month of the bank savings.
Zacznij oszcządzać = Start saving.
Oszczędzaj i ucz oszczędzać = Save and learn how to save.
Ja oszczędzam - A ty? = I save money - And you?
Książecka oszczędnościowa = Deposit book.

Resources

Savings bank
Savings
Bank
Leaf
Honeybee
Clover
Formica rufa (ant)
European red squirrel
Savings deposit

First Day Covers


Fischer 1118-1120 FDC


Fischer 1117 and 1121 FDC