Astronauts

Fischer 1389-1391 (Sheet 33) | Michel 1538-1540 (Sheet 35) | Scott 1278 | Year of issue 1964 | People's Republic of Poland

The launching of the Soviet spaceship Voskhod 1.


Sheet 33
Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov and Boris Yegorov

Glossary

Vladimir Komarov (1927-1967), engineer.
Konstantin Feoktistov, scientist.
Boris Yegorov, physician.

Translations

Z(wiazek) S(ocjalistycznych) R(epublik) R(adzieckich) Woschod = U(nited) S(oviet) S(ocialist) R(epublics) Voskhod.
Trzej kosmonauczy na pokładzie statku kosmicznego = Three cosmonauts on board of the spaceship.

Resources

Soviet space programme
Soviet Union
Voskhod 1
Vladimir Komarov
Konstantin Feoktistov
Boris Yegorov
Astronaut (cosmonaut)