Polish-Soviet peace treaty

Fischer 1431-1432 | Michel 1580-1581 | Scott 1317-1318 | Year of issue 1965 | People's Republic of Poland

20th anniversary of the Polish-Soviet peace treaty, signed in 1945.


1431
Seal of the Polish-Soviet peace treaty


1432
Flags of the Soviet Union and Poland, Petrochemical industry in Płock

Translations

Dwudziestolecie = Twenty years.
Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Polska a Z(wiązek)
S(ocjalistycznych) R(epublik) R(adzieckich)
= Treaty of friendship, mutual help and post-war cooperation between Poland and the U(nited) S(oviet) S(ocialist) R(epublics).
XX rocznica układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Polską i Z(wiązek)
S(ocjalistycznych) R(epublik) R(adzieckich)
= 20 years of the treaty of friendship, mutual help and post-war cooperation between Poland and the U(nited) S(oviet) S(ocialist) R(epublics).

Relevant pages

Find other Polish stamps commemorating PRL anniversaries

Resources

Treaty
Peace
History of Poland (1939-1945)
History of Poland (1945-1989)
Soviet Union
Seal
Flag of Poland
Flag of the Soviet Union
Petrochemical
Industry
Płock