Warsaw 700 years

Fischer 1448-1455 | Michel 1597-1604 | Scott 1334-1341 | Year of issue 1965 | People's Republic of Poland

Warsaw - 7 centuries. 700th anniversary of Warsaw.

1448
1449
Syrena
Archeological findings
from Warsaw

1450
1451
Tomb of the last
Mazovian duke
in Saint John's cathedral
Old city hall

1452
1453
Barbican
Arsenal

1454
1455
National theater
Staszic palace

Translations

7 (siedem) wieków Warszawy = 7 (seven) centuries of Warsaw.
Godło starej Warszawy z XVII wieku = The old coat of arms of Warsaw from the 17th century.
Warszawskie wykopaliska z XIII wieku = Warsaw findings from the 13th century.
Nagrobek ostatnich ksiązat Mazowieckich = The tomb of the last Masovian duke.
Ratusz staromiejski z końca XVIII wieku = The old city hall from the end of the 18th century.
Warszawski Barbakan goticko-renesansowy = The gothic-rennaisance Barbican of Warsaw.
Arsenał Warszawski około o 1830 roku = The Warsaw Arsenal from around 1830.
Teatr Narodowy na Pl(ac) Krasinskich - XVIII/XIX w(ieku) = The National Theater on the Krasinski Square - 18th/19th century.
Pałac Staszica - Siedziba Warsz(awskiego) Tow(arzystwa) Przyj(aciół) Nauk = The Staszic Palace - Seat of the Warsaw Society of the Friends of Science.

Relevant pages

Sheet 35
Fischer 2048-2053 (overprints)
Fischer 2062-2063 (overprints)
Find other Polish stamps depicting Syrena

Resources

Warsaw
Coat of arms of Warsaw (Syrena)
Archeology
Tomb
Masovia
Duke
Dukes of Masovia
Saint John's cathedral in Warsaw
Saint John
City hall (town hall)
Barbican
Arsenal
Nation, national
Theater
Stanisław Staszic
Palace

First Day Cover