World War II memorials Part 2

Fischer 1483-1485 | Michel 1632-1634 | Scott 1366-1368 | Year of issue 1965 | People's Republic of Poland

Fight and martyrdom of the Polish people in the years 1939-1945.

1483
1484
Monument in the
Holy Cross Mountains
(by Zofia Wolska-Bimmer (Łodziana))
Monument in Kraków-Płaszów


1485
Monument in Chełmno nad Nerem

Translations

Walka i meczeństwo narodu polskiego w latach 1939-1945 = Fight and martyrdom of the Polish people in the years 1939-1945.
Bohaterom walk wyzwoleńczych ziem Kieleckiej = For the heroes of the fight for the liberation of Kielce territory.
Zamorodowanym przez Hitlerowców w Płaszowie = The killings by the nazis in Płaszów.
Zamorodowanym przez Hitlerowców w Chełmnie nad Nerem = The killings by the nazis in Chełmno nad Nerem.

Relevant pages

Fischer 1384-1388
Fischer 1609-1611
Fischer 1647-1649
Fischer 1671-1672
Fischer 1738-1742

Resources

History of Poland (1939-1945)
Holy Cross Mountains (Góry Świętokrzyskie)
Kielce
Kraków-Płaszów concentration camp
Chełmno nad Nerem extermination camp