World War II memorials Part 6

Fischer 1738-1742 | Michel 1885-1889 | Scott 1620-1624 | Year of issue 1968 | People's Republic of Poland

Memorials for the sacrifices of World War II.

1738
1739
Monument in Kartuzy
The tomb of the
unknown soldier in Warsaw

1740
1741
1742
Monument in Poznań
Monument in Zamość
Monument in Polichno

Glossary

Kartuzy is a Kashubian town, about 30 km west of Gdańsk.
Warszawa is the capital of Poland.
Poznań is a town between the German border and Warsaw.
Zamość is a town in southeast Poland, about 100 km southeast of Lublin.
Polichno is a small village just northeast of Piotrków Trybunalski.

Translations

Kartuzy - Bojownikom ruchu oporu Pomorza Gdańskiego

Kartuzy - For the underground fighters of Pomeranian Gdańsk.

Warszawa - Grób nieznanego żołnierza

Warsaw - The tomb of the unknown soldier.

Poznań - Powstańcom Wielkopolskim

Poznań - The Great-Poland Uprising.

Zamość - Rotunda miejsce zbrodni hitlerowskich

Zamość - Roundabout location of nazi crimes.

Polichno - Partizantom Gwardii Ludowej

Polichno - For the partisans of the People's Guard.

Relevant pages

Fischer 1384-1388
Fischer 1483-1485
Fischer 1609-1611
Fischer 1647-1649
Fischer 1671-1672

Resources

World War II
History of Poland (1939-1945)

Kartuzy
Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw
Warsaw
Poznań
Zamość
World War II resistance movement