Contemporary Polish painting

Fischer 1885-1892 | Michel 2032-2039 | Scott 1763-1770 | Year of issue 1970 | People's Republic of Poland

The day of the stamp: Contemporary Polish painting.

1885
Cellist
(by Jerzy Nowosielski)
1886
Łódź
(by Benon Liberski)
1887
Studio concert
(by Wacław Taranczewski)

1888
Still life
(by Zbigniew Pronaszko)
1889
Washing day
(by Andrzej Wróblewski)


1890
Expressions
(by Maria Jarema)
 


1891
Canal in a forest
(by Piotr Potworowski)
 


1892
Sun's afterimage
(by Władysław Strzemiński)

Translations

Dzień znaczka = The day of the stamp.

Relevant pages

Find other Polish stamps commemorating the day of the stamp

Resources

Painting
Contemporary
Modern

Cello
Łódź
Studio
Concert
Still life
Facial expression
Canal
Forest
Sun
Afterimage

Jerzy Nowosielski
Jerzy Nowosielski (artyzm.com)
Wacław Taranczewski (artyzm.com)
Zbigniew Pronaszko (artyzm.com)
Andrzej Wróblewski (artyzm.com)
Andrzej Wróblewski (www.culture.pl)
Andrzej Wróblewski (info-poland.buffalo.edu)
Piotr Potworowski (artyzm.com)
Piotr Potworowski (www.culture.pl)
Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński (artyzm.com)
Władysław Strzemiński (www.culture.pl)