Flower embroidery

Fischer 2167 (Sheet 47a,b) | Michel Sheet 57 and Sheet 58 | Scott 2032a,b | Year of issue 1974 | People's Republic of Poland

International philatelic exhibition Socphilex IV in Katowice.

Sheet 47a
Sheet 47b

Three times Fisher 2163 (Cieszyń area)

Translations

Międzynarodowa wystawa filatelistyczna = International philatelic exhibition.
Socphilex IV = Socphilex 4.
Katowice 1974 = Katowice 1974.
12 + 5 Zł dopłaty na rzecz PZF (Polskiego Związku Filatelistów) = 12 + 5 złoty surcharge for the Polish Philatelic Society.

Relevant pages

Fischer 2161-2163

Resources

Flower
Embroidery
Polish folk art (www.polishfolkart.com)
Katowice
Cieszyń