European monument care

Fischer 2266-2267 | Michel 2413-2414 | Scott 2129-2130 | Year of issue 1975 | People's Republic of Poland

2266
2267
The Przybyła houses
on the market square in Kazimierz Dolny
Town hall in Zamość

Translations

Przyszłość dla przyszłości = Future for the future.
Ochrona zabytków = Protection of monuments.
Zamość ratusz = Zamość town hall.

Resources

Monument
Kazimierz Dolny
Zamość