Polish folk habits

Fischer 2362-2367 | Michel 2509-2514 | Scott 2220-2225 | Year of issue 1977 | People's Republic of Poland

2362
2363
2364
Sobótka u Słowian
(Midsummer's Eve)
Kurek Wielkanocny
(Easter cock)
(from a drawing by Stanisław Masłowski)
Śmingus w Miechowskim
(Easter spraying)

2365
2366
2367
Okrężne w Sandomierskim
(Harvest feast)
Z szopką
(with Cracovian cribs)
Taniec weselny górali z rózgą weselną
Highlanders wedding dance with a rod

Resources

Folklore
Midsummer
Solstice
Easter
Polish Easter traditions (acweb.colum.edu)
Polish traditions (www.pgsa.org)
Polish traditions (www.polishtraditions.net)
Szopki - Christmas cribs (info-poland.buffalo.edu)
Wedding traditions (info-poland.buffalo.edu)
Gorals (Polish Highlanders)