Trains

Fischer 2396-2403 | Michel 2543-2550 | Scott 2251-2258 | Year of issue 1978 | People's Republic of Poland

Historic locomotives.

2396
2397
Electric locomotive
Katowice station (19th century)
Narrow gauge locomotive Pu 27
gothic tower in Żnin
and defensive walls of Biskupin

2398
2399
Locomotive PM 36
the Cegielski factory in Poznań (since 1846)
Electric locomotive
Otwock station (20th century)

2400
2401
Steam engine
Warszawa Stalowa station (20th century)
Steam engine Ty 51
Gdynia station

2402
2403
Steam engine Tr 21,
locomotive factory in Chrzanów (1924-1925)
Steam engine "Cockerill",
Vienna station (Austria)

Translations

Elektrifikacja linii Warszawa - Śląsk 1957 r(ok)

Electric railway line Warsaw - Silesia 1957.

Muzeum kolejki wąskotorowej - Wenecja k(u) Żnina

Narrow gauge railway museum - Venice - Żnin.

Żnin - Wenecja - Biskupin - Gąsawa

Żnin - Wenecja - Biskupin - Gąsawa.

Wyróżnienie na wystawie sztuki i techniki w Paryżu w 1937 r(ok) Pm 36

Decoration on the art and technics exhibition in Paris 1937 Pm 36.

Pierwszy pociąg elektryczny 1936 r(ok) Pruszków - Warszawa - Otwock

The first electric train 1936 Pruszków - Warsaw - Otwock.

Marecka kolej dojazdowa 1907 r(ok)

Marki commutter railway 1907.

Magistrala węglowa Śląsk - Gdynia 1933 r(ok)

Magistrala steam engine Silesia - Gdynia 1933.

Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce - Chrzanów 1920 rok

The first locomotive factory in Poland - Chrzanów 1920.

Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska 1848 rok - Cockerill

Railway line Warsaw-Vienna 1848 - Cockerill.

Relevant pages

Find other Polish stamps depicting trains

Resources

Train
Rail transport
Locomotive
Electric locomotive
Narrow gauge
Gothic architecture

Warsaw (Warszawa)
Silesia
Katowice
Venice
Żnin
Biskupin
Paris
Poznań
Pruszków
Otwock
Marki
Gdynia
Chrzanów
Vienna
Austria