Pablo Picasso

Fischer A2580 (Sheet 70) | Michel Sheet 84 | Scott 2432a. | Year of issue 1981 | People's Republic of Poland


Sheet 70
Pablo Picasso
(Two times Fischer 2580 including decorative label)


2580 ND
Pablo Picasso (reprint)

Glossary

Pablo Picasso (1881-1973), Spanish painter.

Translations

100 rocznica urodzin P(abla) Picassa = 100th anniversary of the birth of Pablo Picasso.
Dopłata na PZF (Polskiego Związku Filatelistów) = Surcharge for the Polish Philatelic Society.
Płacząca kobieta = Weeping woman.
Nowodruk znaczka wydanego 10.III.1981 emisji "100 Rocznica urodzin P.Picassa = New print of the stamp issue of 10 March 1981 "100th Anniversary of the birth of P. Picasso.
Wykonany za zgodą Ministra Łączności na podstawie oryginalnych form drukarsckich = Issued with permission of the Ministry of Communication from the original printing matrix.

Relevant pages

Fischer 2580

Resources

Pablo Picasso
Guernica-Lumo
Image of the Weeping woman painting by Pablo Picasso
Image of the Guernica painting by Pablo Picasso