Władysław Sikorski

Fischer 2594 | Michel 2738 | Scott 2442 | Year of issue 1981 | People's Republic of Poland

100th anniversary of the birth of Władysław Sikorski.


2594
Władysław Eugeniusz Sikorski

Translations

100 rocznica urodzin gen(erała) broni inż(yniera) Władysława E(ugeniusza) Sikorskiego = 100th anniversary of the birth of military general engineer Władysław Eugeniusz Sikorski.

Resources

Władysław Sikorski