Polish airflight history

Fischer 2791-2797 | Michel 2939-2945 | Scott 2644-2649 | Year of issue 1984 | People's Republic of Poland

2791
2792
2793
First balloonflight
by Jean-Pierre Blanchard
and Jan Potocki
First motorised
airflight by Michał Scipio del Campo
The Gordon Bennett cup
in ballooning in 1983

2794
2795
Gliding championship
for the Otto Lilienthal medal
Motorised airflight
world championship
in Skien (Norway) 1983

2796
2797
Arctic flights
by Jan Nagorski in 1914
Polish motorized
airplane PZL-37 Łoś (Elk)
and a PZL P.7

Translations

Pierwszy balon 1784 J. Śniadecki = The first balloon 1784 J. Śniadecki.
Pierwszy start w Polsce P. Blanchard J. Potocki = The first start in Poland P. Blanchard J. Potocki.
Pierwszy lot nad Warszawą 1911 = The first flight above Warsaw 1911.
Michał Scipio del Campo 1887-1984 = Michał Scipio del Campo 1887-1984.
Puchar Gordon Bennetta = The Gordon Bennett Cup.
S. Makne, I. Cieślak, I. Miejsce - Paryż 1983 = S. Makne, I. Cieślak, I. Miejsce - Paris 1983.
Zdobywcy medalu Lilienthala = The acquiring of the Lilienthal medal.
T. Góra, P. Majewska, E. Makula, J. Wróblewski, A. Dankowska = T. Góra, P. Majewska, E. Makula, J. Wróblewski, A. Dankowska.
Samolotowe mistrzostwa świata w precyzyjnym lataniu, Skien Norwegia i miejsce 1983 = World championship motorised airflight, Skien Norway 1983.
K. Lenartowicz = K. Lenartowicz.
Loty nad Arktyką 1914 = Arctic flights 1914.
J. Nagórski 1888-1976 = Jan Nagórski 1888-1976.
Polscy konstruktorzy lotniczy = Polish airplane designers.
C.Z. Zbierański, S. Cywiński, S.J. Dziewieccy, Z. Puńawski, J. Dąbrowski = C.Z. Zbierański, S. Cywiński, S.J. Dziewieccy, Z. Puńawski, J. Dąbrowski.

Glossary

On 25 September 1911, Michał Scipio del Campo pilots the Cywiński and Zbierański biplane on a flight for 12 miles.

Resources

Aviation
Balloon
Jean-Pierre Blanchard
Jan Potocki
Gordon Bennett Cup in ballooning
Glider
Otto Lilienthal
Skien
Norway
Arctic
PZL
PZL-37 Łoś
PZL P.7