Churches

Fischer 2806-2811 | Michel 2954-2959 | Scott 2658-2663 | Year of issue 1984 | People's Republic of Poland

2806
2807
Augsburg-Protestant
church of the Holy Trinity
in Warsaw
Roman-catholic
church of St.Andrews
in Kraków

2808
2809
Greek-orthodox
church of Saint Mary
in Rychwałd
Greek-orthodox
church of Saint Mary
in Warsaw

2810
2811
Synagogue
in Tykocin
Tatar mosque
in Kruszyniany

Translations

Zbór ewangelicko-augsburski Warszawa 1777 r(oku) = Augsburg Protestant church Warsaw 1777.
Kościół rzymsko-katolicki Św(ięta) Andrzeja Kraków XI w(ieku) = Roman Catholic church Saint Andrew Cracow 11th century.
Cerkiew grecko-katolicka Rychwald 1653 r(oku) = Greek Orthodox church Rychwałd1653.
Cerkiew prawosławna Warszawa 1368 r(oku) = Greek Orthodox church Warsaw 1368.
Synagoga Tykocin 1642 r(oku) = Synagogue Tykocin 1642.
Meczet tatarski Kruszyniany XVIII w(ieku) = Tatar mosque Kruszyniany 18th century.

Glossary

Rychwałd is a village east-northeast of Żywiec in south Poland.
Kruszyniany is a village east of Białystok near the Belarus border in east Poland.

Resources

Church
Christianity

Evangelical
Augsburg
Protestantism
Warsaw
Roman Catholic Church
Saint Andrew
Kraków
Greek Orthodox Church
Eastern Orthodox Church
Synagogue
Tykocin
Tatars
Mosque