Pope John Paul II

Fischer 2953 (Sheet 89) | Michel 3101 (Sheet 103) | Scott 2807 | Year of issue 1987 | People's Republic of Poland

Third visit of pope John Paul II to Poland.


Sheet 89
Pope John Paul II

Translations

III Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce = 3rd Visit of pope John Paul II in Poland.

Resources

Pope John Paul II