Sports

Fischer 2970-2973 | Michel 3118-3121 | Year of issue 1987 | People's Republic of Poland

Succesful Polish sportsmen at several world championships in 1986.

2970
Andrzej Garstka
world champion gymnastics (horse jump) in France
2971
Marek Łbik and Marek Doperałą
world champions canoeing in Canada

2972
Adam Kaczmarek
world champion pistol shooting in East Germany
2973
Bogdan Daras and Andrzej Malina
world champions wrestling in Hungary

Translations

Mistrzostwo świata w akrobatyce 1986 w Francji = World championship gymnastics 1986 in France.
Skok = Horse jump.
Mistrzostwo świata w kajakarstwie 1986 w Kanadzie = World championship canoeing 1986 in Canada.
Kanadyjki = Canoes (Canadians).
Mistrzostwo świata w strzelaniu 1986 w NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) = World championship shooting 1986 in East Germany.
Pistolet = Pistol.
Mistrzostwo świata w zapasach 1986 w WRL (Węgierska Rzeczpospolita Ludowa) = World championship wrestling 1986 in Hungary.
Do 82 kg i do 90 kg = For 82 kg and for 90 kg.

Resources

Gymnastics
Pommel horse (gymnastics)
Canoe
Shooting
Pistol
Wrestling

France
Canada
East Germany
Hungary