Unissued Cieszyń stamps

Plebiscites - Śląsk Cieszyński (Silesian Cieszyń)
Fischer I-X, D I-X and G I-II | Year of issue 1920

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Unissued Cieszyń postage stamps

X

Unissued Cieszyń postage stamps

D I

D II

D III

D IV

D V

D VI

D VII

D VIII

D IX


D X

Unissued Cieszyń postage due stamps

G I

G II

Unissued Cieszyń newspaper stamps

Translations

Śląsk Cieszyński = Silesian Cieszyń.
Plebiscyt = Plebiscite.
Poczta Polska = Polish post.
Dopłata = Postage due.

Proofs of unissued Cieszyń Silesia stamps