Topic: Polish rulers - paintings by Jan Matejko

The following Polish postage issues, displayed in the order of their nominal values, show the rulers of Poland on paintings made by Jan Matejko.
Click an image to go to the page that shows all stamps in the series.

3373
Wacław II
3466
Jadwiga
3374
Władysław I Łokietek
3523
Jan I Olbracht
3467
Władysław II Jagiełło

3554
Henryk Walezy
3375
Kazimierz III Wielki
 
3524
Aleksander
3641
Władysław IV
3555
Anna Jagiełłońka

3468
Władysław III Warneńczyk
3642
Jan II Kazimierz
3715
August II Mocny
3376
Ludwik Węgierski
3525
Zygmunt I Stary

3556
Stefan Batory
3716
Stanisław Leszczyński
3557
Zygmunt III Waza
3469
Kazimierz Jagiełłończyk
3643
Michał Korybut Wisniowiecki

3526
Zygmunt II August
3717
August III
3644
Jan III Sobieski
3718
Stanisław II August Poniatowski
2918
Mieszko I

2983
Bolesław I Chrobry
3030
Rycheza
2984
Mieszko II
3031
Kazimierz I Odnowiciel
3079
Bolesław II Szczodry

2919
Dobrawa
3080
Władysław I Herman
XXVI
Bolesław III Krzywousty
XXVII
Władysław II Wygnaniec
3178
Bolesław IV Kędzierzawy

3167
Bolesław III Krzywousty
3179
Mieszko III Stary
3213
Kazimierz II Sprawiedliwy
3286
Władysław Laskonogi
3168
Władysław II Wygnaniec

3214
Leszek Biały
3287
Henryk I Brodaty
3288
Konrad I Mazowiecki
3336
Leszek Czarny
3289
Bolesław V Wstydliwy


3337
Przemysł II